Cmentarz parafialny
3 stycznia, 2019 9:13 am

Garwoliński cmentarz parafialny został założony w I połowie XIX wieku. Na środku najstarszej części nekropolii stoi klasycystyczna kaplica św. Antoniego z 1839 roku – to jeden z najstarszych obiektów murowanych w mieście. Wewnątrz kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej z II połowy XVIII w. w ramie klasycystycznej; krucyfiks z I połowy XIX w.; epitafia Józefy z Krajewskich Żarnowskiej (zm. 1849 r.), i ks. Józefa Żarnowskiego (zm.  1857 r.) inicjatora budowy kaplicy. W jej najbliższej okolicy znajdują się najstarsze nagrobki: kamienne i żeliwne mogiły z końca XIX wieku, mauzoleum rodziny Hordliczków, grobowiec majora Wojska Polskiego oznaczonego orderem Virtuti Militari Juliana Mazarakiego,  a także mogiły zbiorowe: powstańców styczniowych z 1863 roku, poległych pod Garwolinem w wojnie 1920 roku, ofiar września 1939.

Garwoliński cmentarz w 2015 roku przeszedł gruntowną renowację, dzięki czemu odnowiono kaplicę i wytyczono dwie ścieżki edukacyjne śladami nagrobków zasłużonych dla Ojczyzny.