Cmentarz Wojenny
3 stycznia, 2019 8:37 am

Spoczywają na nim żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 i 1944 r. i żołnierze Armii Czerwonej, ekshumowani z grobów rozsianych głównie na terenach powiatów: garwolińskiego, kozienickiego i puławskiego. Cmentarz założono w latach 1949-52, na jego terenie znajduje się 137 zbiorowych mogił.

Tuż po założeniu cmentarza urządzono kwatery i ustawiono pomnik z piaskowca. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku postawiono na cmentarzu krzyż, tablicę pamiątkową z nazwiskami żołnierzy Wojska Polskiego poległych przy forsowaniu Wisły w 1944 r. a także płaskorzeźbę orła polskiego wraz z napisem: „Żołnierzom Wojska Polskiego poległym w walce z hitlerowskim najeźdźcą w latach 1939-1945”.

Obiekt jest jednorodnym układem przestrzennym, stanowiącym charakterystyczny element miasta. To także świadectwo historii kraju, oraz miejsce obchodów ważnych uroczystości patriotycznych dla mieszkańców Garwolina i najbliższej okolicy.

Cmentarz wojenny został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.