Dom Jarząbka
4 stycznia, 2019 2:04 pm

Pod adresem Senatorska 24 jest dom, w którym jesienią 1944 roku przetrzymywano aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej przed wywózką w głąb ZSRR.

27 lipca 1944 r. do Garwolina wkroczyła Armia Sowiecka wraz z wojskami polskimi. Aresztowania żołnierzy AK, wiernych rządowi polskiemu w Londynie, przeciwników narzuconej przez Sowietów władzy, wzmogły się w połowie października 1944 r. Ponad stu kilkudziesięciu  z nich zostało wywiezionych w głąb ZSRR, skąd wracali dopiero w 1946 – 1947, a niekiedy nawet i w połowie lat pięćdziesiątych. Wielu zaś na zawsze pozostało na „nieludzkiej ziemi”.