Kapliczka przydrożna przy ulicy Narutowicza
3 stycznia, 2019 2:29 pm

To jedna z wielu starych kapliczek na terenie miasta stawianych przez naszych przodków przy drogach i traktach, na rozstaju dróg. Kapliczka z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej stoi w tym miejscu od dawna: zapewne pamięta czasy, gdy ulica Narutowicza była dworska drogą, prowadzącą do siedziby rodu Czyszkowskich, których dobra obejmowały dzisiejsze Leszczyny, Sławiny, Zawady, Sulbiny, Górki i wsie nazwane od imion dzieci właścicieli: Lucina, Natalii, Gracjanowa i Feliksina.

Czyszków – dziś część Garwolina – był kiedyś wsią szlachecką, gniazdem rodowym Czyszkowskich herbu Powała (vel Ogończyk). Pierwszymi właścicielami majątku w 1407 roku byli Gerard i Trojan z Czyszkowa. Zespół dworsko-folwarczny obejmował dwór, czworaki, browar, gorzelnia, 2 młyny wodne i 2 stawy rybne. Od 1843 roku garwolińska poczta mieściła się karczmie Aleksandrów (dawna austeria) należącej do dóbr Czyszków.  Do czasów dzisiejszych zachował się budynek stajni-wozowni przy ulicy Narutowicza 4. Został on zbudowany na początku XIX wieku a następnie przebudowany na mieszkania na początku XX wieku. Na południowy zachód od stajni-wozowni zachował się fragment parku krajobrazowego ze stawem.