Tereny rekreacyjne Zarzecze
4 stycznia, 2019 3:42 pm

Tereny rekreacyjne Zarzecze. – to ulubione miejsce odpoczynku mieszkańców miasta. Latem – rzeka i zalew dają ochłodę, zimą- dzieci szaleją na górce, nazywaną przez miejscowych „górką Mikulskiego”- od nazwiska burmistrza Tadeusza Mikulskiego. Teren parku miejskiego został uporządkowany i ukształtowany w 2002 roku. Dzisiaj odbywa się tutaj wiele imprez kulturalnych i sportowych.

Przed laty tereny te były pastwiskami, na których mieszkańcy miasta wypasali bydło. W czasach międzywojennych odbywały się tutaj ćwiczenia wojskowe 1 Pułku Strzelców Konnych.