Dawny Rynek Zbożowy
4 stycznia, 2019 2:10 pm

Obecny teren dworca PKS był dawnym rynkiem zbożowym, nazywanym też dolnym czy też Targowiskiem Powiatowym. Swoja funkcje przejął po starym rynku, zwanym świńskim. Ten stary znajdował się w kwartale ulic: Długiej, Gimnazjalnej, Senatorskiej i Sienkiewicza. Na początku XX w. miejsce to zostało zabudowane: najpierw budynkiem elektrowni,  (zbudowano tam budynek elektrowni, teraz przeznaczony w latach 30-tych na szkołę- Liceum Ogólnokształcące.

Rynkiem na którym handlowano drobnym drobiem czy nabiałem – rynkiem babskim, znajdującym się na terenie obecnego skweru im. „Solidarności”.

Patrząc na mapę miasta można dostrzec pierwszy – średniowieczny układ przestrzenny miasta wzdłuż skarpy nadrzecznej. Od zachodniej strony był on zamknięty ulicą Sienkiewicza (stąd ta część miasta nazywana jest przez mieszkańców „Końcem”), wschodnia część starego miasta kończyła się w okolicach dzisiejszego skwerku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybudowanie w 1835 roku traktu Warszawa-Lublin (trakt wołyński) spowodowało przesunięcie głównej osi rozwoju miasta (północ-południe) i zmianę układu komunikacyjnego.