Miron Białoszewski i Garwolin
3 stycznia, 2019 1:28 pm

Miron Białoszewski (1922-1983)  to poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor dramatyczny, który w latach powojennych często bywał w Garwolinie, gdyż mieszkała tu jego matka. Naszemu miastu poświęcił kilka wierszy, określając je w swojej twórczości „miastkiem wiecznym”.

W 2004 roku nad rzeką Wilgą postawiono pomnik upamiętniający Mirona Białoszewskiego i jego twórczość, na postumencie którego umieszczone zostały kaczki.