Młyn wodny na rzece
3 stycznia, 2019 12:55 pm

Młyn Filipka – pod tą nazwą funkcjonuje murowany młyn wodny wzniesiony w 1942 roku przez Władysława Filipka na miejscu wcześniejszego drewnianego z XIX wieku. Od 1946 r upaństwowiony. Obok obecnego młyna na rzece zachowały się pale drewniane po poprzednim, dziewiętnastowiecznym młynie.