Tablica pamiątkowa harcerstwa ziemi garwolińskiej
7 stycznia, 2019 12:44 pm

Na ścianie budynku przy ul. Kościuszki 13 znajduje się tablica z tradycyjną lilijką harcerską i tekstem: „75 lat harcerstwa w służbie ziemi garwolińskiej, 1913-1988”. Tablicę, przygotowaną z inicjatywy hm Zbigniewa Winiarka, komendanta Hufca ZHP w Garwolinie, wykonał nieodpłatnie z piaskowca artysta plastyk Eugeniusz Ochnio.

Skautowe idee przynieśli do Garwolina synowie rzemieślników i inteligentów kształcący się w warszawskich szkołach.  W 1913 roku powstaje pierwsza drużyna im. ks. Stanisława Brzózki. Szczególnie piękne, ale i często tragiczne karty w dziejach harcerstwa na ziemi garwolińskiej zapisali harcerze podczas wojny 1920 roku oraz w czasie II wojny światowej, kiedy Hufiec ZHP funkcjonował jako Rój „Orłów” Szarych Szeregów.

W historii miasta zapisało się wiele osób związanych z harcerstwem:

Marian Jaworski – W 1932 roku podjął pracę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, równocześnie obejmując w stopniu podharcmistrza Komendę Hufca Orłów. Po 1939 roku związany z konspiracyjnym harcerstwem i tajnym nauczaniem. Był przewodniczącym powiatowej organizacji TON (Tajna Organizacja Nauczycielska), przewodniczącym Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury oraz od 1943r. zastępcą delegata na powiat garwoliński. Po przekazaniu Komendy Hufca „Orłów” (Konspiracyjny Hufiec ZHP) Marian Jaworski obok pełnienia ww. odpowiedzialnych funkcji kierowniczych w konspiracji nauczycielskiej pracował także jako kurier – łącznik w Departamencie Oświaty Delegatury Rządu na Kraj. Po 1945 roku należał do ROAK (Ruch Oporu Armii Krajowej) i WiN (Wolność i Niezawisłość), od 1948 był kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 1. W okresie swojej długoletniej pracy zawodowej był wychowawcą wielu pokoleń młodzieży garwolińskiej. W okresie powojennym brał udział w licznych spotkaniach z harcerzami dzieląc się swoimi doświadczeniami. Po zmianach ustrojowych w Polsce należał do organizatorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w mieście. Młodzi członkowie tej organizacji doceniając jego doświadczenie powierzyli mu obowiązki zastępcy komendanta Hufca ZHR.

W 1998 roku uchwałą Rady Miasta otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Miasta Garwolina.

Wanda Bekierska – pojawiła się w Garwolinie nie z wyboru, ale w wyniku ucieczki z Humania na Ukrainie przed bolszewicką nawałą w 1920 roku. W ziemstwie w Turaszczy, gdzie się wychowywała, miała guwernantkę, która mówiła po francusku, bona po niemiecku a pokojówka po rosyjsku; znajomość tych języków okazała się później bardzo przydatna. 1 września 1926 r rozpoczęła pracę w publicznej szkole powszechnej w Hucie Żelechowskiej i od tego czasu związała się z ziemią garwolińską do końca swojego życia. Szkoła, a potem harcerstwo i praca w świetlicy 1 Pułku Strzelców Konnych wypełniało jej życie do wojny. W czasie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu, a w grudniu 1941 roku podjęła się wychowania trojga dzieci z Zamojszczyzny; jedną z nich opiekowała się aż do pełnoletności.

Postać pani Wandy Bekierskiej jest znana w Garwolinie a jej zasługi cieszą się uznaniem: w 1998 roku Rada Miasta Garwolina postanowiła nazwać jej nazwiskiem jedną z ulic Garwolina, istnieje 2 szczep harcerski imienia Wandy Bekierskiej zaś w 2018 roku Rada Miasta przyznała jej tytuł Zasłużony dla Miasta Garwolina.

Franciszek Baranowski ps. „Pocisk”, Henryk Dłużniewski ps. „Lech”, Jan Floriańczyk ps. „Wir”, Antoni Kotlarski ps. „Kot”, Stefan Maszkiewicz „Mak”, Antoni Mikulski ps. „Sęk”, Stanisław Mikulski ps. „Lis”, Zygmunt Różczka ps. „Dzięcioł”, „Jowisz”, Kazimierz Stachowiak ps. „Żubr”, Leon Strassmann, Ryszard Wieteska ps. „Jeż”, Zygmunt Wysokiński, Mieczysław Zarębski ps. „Sosna”, Zbigniew Zimny ps. „Orzeł”– harcerze w konspiracyjnego Hufca Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego – Roju „Orłów” Szarych Szeregów, żołnierze Armii Krajowej, którzy zginęli bądź zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Uhonorowani tytułem Zasłużony dla Miasta Garwolina uchwałą Rady Miasta w 2017 r.

Dziś garwoliński Hufiec „Orłów” Związku Harcerstwa Polskiego  może poszczycić się pracą blisko 30 gromad, drużyn i klubów ZHP czyli ponad 500 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, których wspomaga Garwolińska Rada Przyjaciół Harcerstwa; swoją stanicą pod Wilgą, szerokimi kontaktami zagranicznymi, propagowaniem pierwszej pomocy i ratownictwa, żeglarstwa morskiego; kultywowaniem lokalnej historii i tradycji; aktywnością na rzecz dzieci i młodzieży w wielu miejscowościach powiatu garwolińskiego.

Inicjatorem wniosków o nadanie tytułów „Zasłużony dla Miasta Garwolina”dla Wandy Bekierskiej oraz dla harcerzy konspiracyjnego Hufca Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego – Roju „Orłów” Szarych Szeregów, jak też wielu innych działań i przedsięwzięć upamiętniających wkład harcerzy w rozwój społeczny ziemi garwolińskiej był pan Zbigniew Winiarek – długoletni Komendat Hufca „Orłów” Garwolin.

Wiecej informacji o dziejach i tradycjach harcerstwa lokalnego znajduje się na stronie harcmistrz.pl – witrynie autorstwa Zbigniewa Winiarka, który również jest autorem przedsięwzięcia WIĘCEJ NIŻ SENTYMENT realizowanego w ramach statutowej działalności Fundacji Meritum.